Titlul proiectului “Cresterea şi diversificarea activitatii de productie la SC VETA SRL”

Beneficiar: VETA SRL


Obiectivul general al proiectului: propus spre realizare îl reprezintă creșterea competitivitatii societății VETA SRL, în vederea menținerii poziției pe piață prin consolidarea unor competențe superioare concurenței, contribuind astfel la dezvoltarea și modernizarea sectorului de producție încălțăminte din PVC, consolidarea mediului de afaceri din regiune, utilizarea eficientă a resurselor locale și valorificarea potențialului de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.


Scopul proiectului: Investiția propusă de beneficiar VETA SRL constă în:


Obiectivele specifice:


Rezultate asteptate:


Data începere proiect: 03.01.2017

Perioada de implementare: 03.01.2017 - 29.02.2020


Valoarea totală a proiectului este de 8.842.282,42 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 4.506.910,91 lei (din care 3.830.874,27 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regionala si 676.036,64 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget de stat).


www.fonduri-ue.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizionaţi

www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro